Villkor

Här kan du se all information om medlemsvillkor och köpvillkor.

Medlemsvillkor

Buzzador AB:s allmänna avtalsvillkor för buzzadorer. Genom att registrera dig som buzzador ingår du ett avtal med Buzzador AB i enlighet med följande generella avtalsvillkor.

 1. Buzzadoren erhåller gratis varuprover och information om olika produkter från Buzzador AB.
 2. Buzzadoren kan i en del kampanjer erbjudas att köpa produkter till ett attraktivt pris. Detta är frivilligt och buzzadoren väljer själv om hen vill delta i kampanjen. För de kampanjer där medlemmen betalar för varorna gäller buzzadors köpvillkor med företräde mot dessa generella avtalsvillkor för buzzadorer.
 3. Varken buzzadoren eller Buzzador AB erhåller någon ersättning eller kan rikta något ersättningsanspråk mot den andra parten. Krav kan heller aldrig riktas mot Buzzador AB för produkternas egenskaper, beskaffenhet eller användande eller för direkta eller indirekta skador orsakade av produkterna.
 4. Buzzadorens deltagande bygger på frivillighet. Buzzadoren får information om nya kampanjer via e-post och väljer sedan själv att anmäla sig eller avstå. Om buzzadoren av något skäl vill avbryta en pågående kampanj ska buzzadoren meddela detta till Buzzador AB.
 5. Buzzadoren registrerar och underhåller själv sina personliga uppgifter på buzzador.com. Uppgifterna är till för att Buzzador AB ska kunna välja ut och föreslå kampanjer som är intressanta och passande för buzzadoren. Genom att registrera uppgifterna på buzzador.com medger buzzadoren att Buzzador AB använder informationen för detta syfte och att Buzzador AB skickar e-post till buzzadoren. Buzzadoren kan när som helst själv ändra eller radera uppgifterna. Buzzador AB kommer aldrig att begära att buzzadoren lämnar känsliga personliga uppgifter som t.ex. fullständigt personnummer, kreditkortsnummer, etniska, politiska eller religiösa uppgifter. Buzzador AB förbinder sig att inte samla in eller registrera annan information om buzzadoren än adressuppgifter (även IP-adress) utöver de uppgifter buzzadoren själv lämnar.
 6. Buzzadoren får inte publicera våldsamma, diskriminerande, olagliga, hatiska, pornografiska eller sexuellt anspelande foton eller annat innehåll via någon av Buzzador AB:s publiceringskanaler. Buzzadoren får inte heller publicera innehåll som utgör ett intrång i andras rättigheter.
 7. Buzzador AB kan, men är inte skyldiga att, ta bort, redigera, blockera eller övervaka innehåll eller profiler med innehåll som vi bedömer bryter mot våra användarvillkor.
 8. För att vara buzzador måste man vara minst 18 år.
 9. Buzzadoren får enbart inneha en personlig buzzadorprofil.
 10. Buzzador AB förbinder sig att inte lämna ut Buzzadorens mejladress, uppgifter om buzzadorens identitet eller andra personliga uppgifter och att inte använda uppgifterna för andra syften än de som här anges.
 11. De svar som buzzadoren lämnar i utvärderingsformulären använder Buzzador AB för att utveckla Buzzadorkonceptet och uppgifter lämnas till Buzzador AB:s uppdragsgivare för att bidra till utvecklingen av uppdragsgivarens produkter och marknadsföring. Uppgifter om buzzadorens identitet lämnas inte till Buzzador AB:s uppdragsgivare.
 12. Om du väljer att skicka innehåll, information, idéer, förslag eller annat material till oss, samtycker du till att Buzzador AB fritt använder detta för valfritt syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster, utan någon skyldighet eller betalning till dig.
 13. Såväl buzzadoren som Buzzador AB kan när som helst avsluta samarbetet utan att den andra parten kan rikta några krav mot den andra. Buzzadoren gör detta genom att meddela hello@buzzador.com som raderar uppgifterna i registret över buzzadorer och bekräftar borttagandet via e-post.
 14. Det kan finnas länkar i Buzzadors kommunikation, till tredje parts webbplatser eller funktioner. Tjänsten innehåller  tredjepartsinnehåll som vi inte styr över eller upprätthåller. Buzzador AB styr inte över dessa tredjepartswebbplatser eller deras innehåll. Du godkänner uttryckligen att Buzzador AB inte har något ansvar för sådana tjänster eller funktioner från tredje part.
 15. Buzzadoren svarar själv för eventuella skattekonsekvenser för varor, belöningar och priser som erhålls från Buzzador AB.
 16. Du godkänner att du är ansvarig för alla datakostnader som din användning av tjänsten medför.
 17. Buzzadors AB:s namn och logotyp är varumärken som tillhör Buzzador AB och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Buzzador AB. Dessutom utgör alla sidhuvuden, anpassad grafik, ikoner och skript varumärken, tjänstemärken eller så kallad trade dress Buzzador och får inte kopieras, imiteras eller användas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Buzzador.
 18. I de fall där produktspecifika recensioner skrivs i medlemsprofilen kan dessa recensioner delas med produktägaren för att distribuera innehållet på varumärkets hemsida och andra återförsäljares hemsidor tillsammans med IP-adress och demografisk information för att säkerställa äktheten till innehållet.

Köpvillkor

Vi på Buzzador har ambitionen att alltid ge hög service till våra medlemmar (i texten här likställs medlem med kund), och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor. För de kampanjer där medlemmen betalar för varorna gäller dessa villkor med företräde mot de generella avtalsvillkoren för Buzzadorer.

Vid frågor kontakta oss på hello@buzzador.com.

Priser

I kampanjer där varorna är för dyra för att skänkas bort erbjuds istället medlemmar som valts ut för kampanjen att köpa produkten till ett reducerat pris. Alla priser är i SEK inkl moms och gäller för den aktuella kampanjen. Fraktkostnader samt eventuella postförskotts- eller efterkravsavgifter ingår alltid i angivet pris. Priset är ofta kraftigt subventionerat och normalt erbjuds vissa medlemmar att köpa produkten och endast en produkt eller ett set av produkter per medlem och endast så långt tillgängligt lager räcker.

Beställning

Beställning kan göras elektroniskt av registrerade medlemmar efter inloggning på buzzador.com. Det är medlemmens ansvar att före beställning se till att registrerade adress- och telefonuppgifter är korrekta vid beställningen. Leverans sker endast inom det land kampanjen avser. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Buzzador behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Betalning

Betalning erläggs i samband med beställning via Klarna checkout. Vid kampanjer som levereras mot efterkrav (postförskott) sker betalning vid angivet utlämningsställe. Endast myndiga personer får delta i Buzzadorkampanjer som fordrar betalning från Buzzadoren.

Leverans

Leverans i Sverige sker vid betalkampanjer med DHL. Avisering av paket sker normalt via SMS om SMS-nummer finns angivet, annars via e-post eller brev. Levereras sker till ditt närmaste DHL Servicepoint/utlämningsställe enligt transportörens definitioner.

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa en order genom att kontakta vår support på hello@buzzador.com. com fram till dagen före att adresserna överförts till vårt logistiksystem för utleverans. Har du betalat i förskott får du tillbaka dina pengar inom 20 dagar från din avbeställning.

Ångerrätt och returer

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen kontaktar du oss på hello@buzzador.com.

Returfrakten sker alltid på din bekostnad och ditt ansvar enligt distansavtalslagen § 18. Kontakta Buzzadors support för att få en returetikett skickad till dig som du använder när du återsänder varan. Om du har tillgång till skrivare får du returetiketten per e-post annars via brev. Varan får endast returneras med returetikett från Buzzador och med angiven transportör. Vår självkostnad för returtransporten dras av från beloppet som återbetalas till dig. Du får alltså nytta av våra avtal med fraktbolagen.

Tänk på att du som kund bär ansvaret för återsändningen av produkten. Varan måste returneras i ursprungsskick och i sin originalförpackning. Enligt distansavtalslagen SFS 2005:59 är du skyldig att »hålla en köpt vara i lika gott skick som när du fick den. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.« I fall där varan återvänder i sämre skick än den levererades eller inte komplett drar vi av de kostnader som det orsakar Buzzador AB.

Speciella förmånliga villkor i vissa kampanjer

Det kan i vissa kampanjer förekomma undantag från dessa köpvillkor så att du t ex har rätt att prova och använda varan en viss period och sedan returnera om du inte är nöjd. Sådana undantag framgår i så fall tydligt av villkoren för den specifika kampanjen. Produkterna skall dock alltid returneras kompletta, hela, rena och i originalförpackning.

Garantier och reklamationer

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står Buzzador AB för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Produkter som säljs av Buzzador AB lyder under våra svenska leverantörers garantivillkor och garantier lämnas minst i enlighet med svensk lag. Om en vara reklameras och inga fel konstateras av serviceverkstad kan du som kund få betala en undersökningsavgift.

Service, garantiärenden och reklamationer hanteras av produktens tillverkare eller eventuell generalagent/återförsäljare. Under kampanjperioden ska dock första kontakt alltid tas med Buzzador AB:s support på hello@buzzador.com som ger anvisning om man ska gå vidare. Spara alltid fakturan/ kvittot som måste kunna visas upp för att garantin skall gälla.

Transportskada

Om varans förpackning har synliga skador ska du omedelbart reklamera det vid mottagandet. Om varan på något sätt är skadad eller har förkommit ska du omedelbart anmäla detta till Buzzador AB på hello@buzzador.com.

Force Majeure

Buzzador AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.