Buzzador
Logga in Bli en Buzzador Min hjälp  

Bli en Buzzador

Skapa spännande möten mellan dig, dina vänner och olika produkter/tjänster. Det är gratis!

Namn  
Användarnamn  
E-post  
Lösenord  
Bekräfta Lösenord  
Land
  Jag accepterar Buzzadors medlemsvillkor

Skriv i denna ruta

Buzzador AB:s allmänna avtalsvillkor för Buzzadorer

Genom att registrera dig som Buzzador ingår du ett avtal med Buzzador AB i enlighet med följande generella avtalsvillkor för Buzzadorer:

1.Buzzadoren erhåller gratis varuprover och information om olika produkter från Buzzador AB.

2.Buzzadoren kan i en del kampanjer erbjudas att köpa produkter till ett attraktivt pris. Detta är frivilligt och Buzzadoren väljer själv om han/hon vill delta i kampanjen. Vid registrering på buzzador.com kan Buzzadoren välja att avsäga sig kampanjer som kostar pengar. För de kampanjer där medlemmen betalar för varorna gäller Buzzadors köpvillkor med företräde mot dessa generella avtalsvillkor för Buzzadorer.

3.Buzzadoren ska själv använda produkterna, diskutera produkterna med personer i sin omgivning och svara på ett utvärderingsformulär i enlighet med de anvisningar Buzzador AB lämnar.

4.Buzzador-konceptet bygger på ärlighet. Buzzadoren ska ärligt upplysa de personer som Buzzadoren diskuterar produkterna med om sin roll som Buzzador. Buzzadoren ska också kommunicera sin egen ärliga uppfattning om produkterna. Buzzadoren ska också besvara frågorna i utvärderingsformuläret ärligt och efter bästa förmåga.

5.Varken Buzzadoren eller Buzzador AB erhåller någon ersättning eller kan rikta något ersättningsanspråk mot den andra parten. Krav kan heller aldrig riktas mot Buzzador AB för produkternas egenskaper, beskaffenhet eller användande eller för direkta eller indirekta skador orsakade av produkterna.

6.Buzzadorens deltagande bygger på frivillighet. Buzzadoren får information om nya kampanjer via e-post och väljer sedan själv att anmäla sig eller avstå. Om Buzzadoren av något skäl vill avbryta en pågående kampanj ska Buzzadoren meddela detta till Buzzador AB.

7.Buzzadoren registrerar och underhåller själv sina personliga uppgifter på buzzador.com. Uppgifterna är till för att Buzzador AB ska kunna välja ut och föreslå kampanjer som är intressanta och passande för Buzzadoren. Genom att registrera uppgifterna på buzzador.com medger Buzzadoren att Buzzador AB använder informationen för detta syfte och att Buzzador AB skickar e-post till Buzzadoren. Buzzadoren kan när som helst själv ändra eller radera uppgifterna. Buzzador AB kommer aldrig att begära att Buzzadoren lämnar känsliga personliga uppgifter som t.ex. fullständigt personnummer, kreditkortsnummer, etniska, politiska eller religiösa uppgifter. Buzzador AB förbinder sig att inte samla in eller registrera annan information om Buzzadoren än adressuppgifter (även IP-adress) utöver de uppgifter Buzzadoren själv lämnar.

8.Buzzadoren ska vid registreringen ange en unik användaridentitet som inte kan härledas till Buzzadoren. För att vara Buzzador måste man vara minst 15 år.

9.Buzzador AB förbinder sig att inte lämna ut Buzzadorens e-postadress, uppgifter om Buzzadorens identitet eller andra personliga uppgifter och att inte använda uppgifterna för andra syften än de som här anges.

10.De svar som Buzzadoren lämnar i utvärderingsformulären använder Buzzador AB för att utveckla Buzzador-konceptet och uppgifter lämnas till Buzzador AB’s uppdragsgivare för att bidra till utvecklingen av uppdragsgivarens produkter och marknadsföring. Uppgifter om Buzzadorens identitet lämnas inte till Buzzador AB’s uppdragsgivare.

11.Buzzadoren förbinder sig att inte samtidigt som man är registrerad som Buzzador delta i liknande kampanjer för andra företag.

12.Såväl Buzzadoren som Buzzador AB kan när som helst avsluta samarbetet utan att den andra parten kan rikta några krav mot den andra. Buzzadoren gör detta genom att meddela support.se@buzzador.com som raderar uppgifterna i registret över Buzzadorer och bekräftar borttagandet via epost. Buzzadorens användaridentitet kommer dock att finnas kvar i Buzzador AB’s system.

13.Buzzadoren svarar själv för ev. skattekonsekvenser för varor, belöningar och priser som erhålls från Buzzador AB.